• INVESTOR: SUNRISE CITY NORTH
  • ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM DISTRICT 7
  • DIỆN TÍCH :50M2
  • HẠNG MỤC : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát