• INVESTOR: Ms - Hai
  • AREA: Duc Linh - Binh Thuan
  • ACREAGE: 350m2

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát

  • CHỦ ĐẦU TƯ : CHỊ HẢI
  • ĐỊA ĐIỂM: ĐỨC LINH - BÌNH THUẬN
  • 350m2
  • HẠNG MỤC : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát