• INVESTOR: CENTRAL LAND
  • LOCATION: HCMC
  • SITE :50M2
  • WORK: DESIGN AND CONSTRUCTION

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát

  • CHỦ ĐẦU TƯ : CENTRAL LAND
  • ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM
  • DIỆN TÍCH :50M2
  • HẠNG MỤC : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát