• CHỦ ĐẦU TƯ : VIETCOMBANK
  • ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM
  • DIện tích
  • HẠNG MỤC: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát

  • INVESTOR: VIETCOMBANK
  • LOCATION: HCMC
  • WORK: DESIGN AND CONSTRUCTION

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát