• CHỦ ĐẦU TƯ : ANH VĨ
  • ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM QUẬN BÌNH THẠNH
  • DIỆN TÍCH: 180m2
  • HẠNG MỤC : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát

  • CHỦ ĐẦU TƯ : ANH VĨ
  • ĐỊA ĐIỂM: TP.HCM QUẬN BÌNH THẠNH
  • DIỆN TÍCH: 180m2
  • HẠNG MỤC : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát