• INVESTOR : MR CHAU
  • LOCATION : THU DUC DISTRICT
  • SITE: 350SQM
  • WORK: DESIGN AND CONSTRUCTION

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát