• INVESTOR: MR THANH
  • LOCATION: HCMC DISTRICT 4
  • WORK: DESIGN AND CONSTRUCTION

Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trang trí Nội thât Toàn Phát