• INVESTOR : MR HOÀNG
  • AREA : DISTRICT 1
  • THIẾT KẾ + THI CÔNG NỘI THẤT

TP Design