HÌNH ẢNH CHỤP THỰC TẾ

  • CHỦ ĐẦU TƯ : CHỊ UYÊN
  • ĐỊA ĐIỂM: MASTERI QUẬN 2
  • DIỆN TÍCH : 68m2
  • WORK: DESIGN AND CONSTRUCTION

TP Design